Skip to content

Průmyslová vrata – nakládací technika

Nakládací technika slouží k usnadnění a zefektivnění překládání zboží z nejrůznějších typů nákladních automobilů na nakládací rampy. Zároveň kvalitní nakládací technika zachovává požadované podmínky jako je například ochrana zboží před povětrnostními vlivy, čistota zboží, možnost použití vysokozdvižných vozíků během překládky apod. Nakládací místo je v optimálním případě tvořeno sekčními vraty, vyrovnávacím můstkem a vratovým těsněním.

Vratová těsnění

Průmyslová vrata – nakládací technika

Vratová těsnění  jsou ochranná zařízení, která se instalují na vnější otvor překládací rampy. Slouží k těsnému a bezpečnému propojení ložné plochy nákladního automobilu a vratového otvoru budovy.

Pro všechny typy nákladních automobilů. Výrazné úspory nákladů na energie. Fólie odolné proti roztržení. Možnost provedení na zakázku.

Vratová těsnění zaručují maximální ochranu překládaného zboží před vnějšími povětrnostními podmínkami a optimální pracovní podmínky pro manipulační dělníky. Díky vratovým těsněním navíc také výrazně ušetříte na nákladech na energie.

Vyrovnávací můstky

Průmyslová vrata – nakládací technika

Vyrovnávací můstek  je zařízení, které umožňuje vyrovnání výškového rozdílu a přemostění vzájemného odstupu ložné plochy nákladního automobilu a překládací rampy v průběhu nakládky a vykládky zboží.

Použití malé mechanizace a vysokozdvižných vozíků při překládce. Zrychlení toku materiálu a výrobků. Jednoduchá obsluha. Bezpečný a operativní provoz.

Vyrovnávací můstky jsou zvláště vhodné pro zjednodušení a zrychlení překládky paletizovaného a velkorozměrového zboží.